τα τμηματα μας

Για ένα αληθινό προβάδισμα στην ζωή

Απογευματινά τμήματα

Κατανοώντας τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, δημιουργήσαμε το απογευματινό μας τμήμα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους γονείς που δουλεύουν απογεύματα ή θέλουν ένα μικρότερο πρόγραμμα για την πρώτη επαφή των παιδιών τους με το σχολείο.

Με αυτό το τρόπο μπορούμε να έχουμε είτε ένα ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα (14.30 – 20.30), είτε ένα 4ωρο πρόγραμμα (16.00 – 20.00) έχοντας τις ίδιες ενασχολήσεις, εκπαιδευτικό και δημιουργικό πρόγραμμα με τα πρωινά τμήματα, είτε ακόμα λιγότερες ώρες, βάζοντας το παιδί μας σε μία ρουτίνα σχολείου.

Έχοντας ως βάση τη δημιουργική απασχόληση, την ευχαρίστηση και το βιωματικό παιχνίδι, σε αυτές τις ηλικίες αποσκοπούμε με τα παιδάκια μας να γνωρίσουν τον εαυτό τους και το σώμα τους μέσα από το βιωματικό παιχνίδι και μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων, Με βάση σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους ( Μέθοδος Project, Montessori, Reggio Emilia) ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους μέσω του παιχνιδιού. Στόχος λοιπόν είναι να συνδυάζεται η διασκέδαση με τη μάθηση, ο πειραματισμός, η έκφραση των συναισθημάτων καθώς και η συνεργασία μεταξύ των συνομηλίκων μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που γίνονται καθημερινά.

Σε ένα πιο ελεύθερο σε ρουτίνα πρόγραμμα, το απογευματινό τμήμα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως:

 • Διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια αισθήσεων με ποικιλία υλικών όπως νερό, ζυμάρι, χώμα κ.ά.
 • Αναγνώριση των συναισθημάτων τους και διαχείριση αυτών.
 • Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης μέσα από role playing.
 • Επαφή με τη φύση αποκτώντας σεβασμό προς αυτήν.
 • Συνεργασία και ομαδικότητα.
 • Μουσικοκινητική που αναπτύσσει το λεξιλόγιο, την έκφραση και τον συντονισμό κινήσεων.
 • Ασκήσεις γυμναστικής με εξοπλισμό της ηλικίας τους.
 • Εΐκαστικά με ποικίλους τρόπους και επαφή με την τέχνη.
 • Παιδική λογοτεχνία ώστε να αναπτύξουν την φαντασία τους και να εξελίξουν δεξιότητες λόγου και επικοινωνίας.
 • Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας μέσω προγραφικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών.
 • Εφαρμογή αγωγής υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 239230 4366