τα τμηματα μας

Για ένα αληθινό προβάδισμα στην ζωή

Βρεφικός Σταθμός

10 μηνών - 2,5 ετών
 • Α΄ βρεφική ηλικία (βρέφη από 10 μηνών – 15 μηνών)
 • Β΄ βρεφική ηλικία (βρέφη από 15 μηνών – 2 ετών)
 • Μεταβρεφική βρεφική ηλικία (βρέφη από 2 ετών – 2,5 ετών)

Βρεφικά & Μετεβρεφικά Τμήματα: Τα παιδιά της τρυφερής αυτής ηλικίας βιώνουν τα πάντα με το σώμα τους την κίνηση τους και το παιχνίδι. Βασικός στόχος λοιπόν είναι να γνωρίσουν τον εαυτό τους και το σώμα τους μέσα από το βιωματικό παιχνίδι και μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που γίνονται καθημερινά. Τα παιδιά καλούνται να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες όπως:

 • Διαδραστικές δραστηριότητες με ποικιλία υλικών όπως νερό, ζυμάρι, χώμα, υλικά messy play κ.ά.
 • Μουσικοκινητικά τραγούδια που αναπτύσσουν το λεξιλόγιο, την έκφραση τους και τον συντονισμό κινήσεων.
 • Εικαστικά με ποικίλους τρόπους.
 • Παιχνίδια αισθήσεων.
 • Ασκήσεις γυμναστικής με εξοπλισμό για της ηλικίας τους.
 • Παιδική λογοτεχνία ώστε να αναπτύξουν την φαντασία τους και να εξελίξουν δεξιότητες λόγου και επικοινωνίας.
 • Να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα τους και να τα διαχειρίζονται.
 • Να αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση μέσα από δραστηριότητες role playing.
 • Να ανακαλύπτουν τη φύση αποκτώντας σεβασμό προς αυτήν.
 • Να συνεργάζονται ομαδικά.
 • Να λειτουργούν με οργανωμένες ρουτίνες.
 • Να καλλιεργήσουν τη λεπτή τους κινητικότητα μέσω προσγραφικών ασκήσεων και παιχνιδιών.