τα τμηματα μας

Για ένα αληθινό προβάδισμα στην ζωή

Παιδικός Σταθμός

2,5 ετών - 3,5 ετών
 • Παιδικό τμήμα Α (νήπια από 2,5 – 3 ετών)
 • Παιδικό τμήμα Β (νήπια από 3 – 3,5 ετών)

Παιδικά Τμήματα: Τα παιδιά αυτής ηλικίας με βάση σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους (Μέθοδος Project, Montessori,Reggio Emilia ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους μέσω του παιχνιδιού. Στόχος λοιπόν είναι να συνδυάζεται η διασκέδαση με τη μάθηση, ο πειραματισμός, η έκφραση των συναισθημάτων καθώς και η συνεργασία μεταξύ των συνομηλίκων μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που γίνονται καθημερινά. Τα παιδιά καλούνται να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες όπως:

 • Διαδραστικές δραστηριότητες με ποικιλία υλικών όπως νερό, ζυμάρι, χώμα, υλικά messy play κ.ά.
 • Μουσικοκινητικά τραγούδια που αναπτύσσουν το λεξιλόγιο, την έκφρασή τους και τον συντονισμό κινήσεων.
 • Εικαστικά με ποικίλους τρόπους.
 • Παιχνίδια αισθήσεων 
 • Ασκήσεις γυμναστικής με εξοπλισμό για της ηλικίας τους.
 • Παιδική λογοτεχνία ώστε να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να εξελίξουν δεξιότητες λόγου και επικοινωνίας.
 • Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και να τα διαχειρίζονται.
 • Να αναπτύσσουν τη ενσυναίσθηση μέσα από δραστηριότητες role playing.
 • Να ανακαλύπτουν τη φύση αποκτώντας σεβασμός προ αυτήν.
 • Να συνεργάζονται ομαδικά
 • Να λειτουργούν με οργανωμένες ρουτίνες.
 • Να καλλιεργήσουν τη λεπτή τους κινητικότητα μέσω προσγραφικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών.
 • Εφαρμογή αγωγή υγείας.