τα τμηματα μας

Για ένα αληθινό προβάδισμα στην ζωή

Βρεφικός Σταθμός

10 μηνών - 2,5 ετών
 • Α΄ βρεφική ηλικία (βρέφη από 10 μηνών – 15 μηνών)
 • Β΄ βρεφική ηλικία (βρέφη από 15 μηνών – 2 ετών)
 • Μεταβρεφική βρεφική ηλικία (βρέφη από 2 ετών – 2,5 ετών)

Βρεφικά & Μετεβρεφικά Τμήματα: Ταπαιδιά της τρυφερής αυτής ηλικίας βιώνουν τα πάντα με το σώμα τους την κίνηση τους και το παιχνίδι. Βασικός στόχος λοιπόν είναι να γνωρίσουν τον εαυτό τους και το σώμα τους μέσα από το βιωματικό παιχνίδι και μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που γίνονται καθημερινά. Τα παιδιά καλούνται να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες όπως:

 • Διαδραστικές δραστηριότητες με ποικιλία υλικών όπως νερό, ζυμάρι, χώμα, υλικά messy play κ.ά.
 • Μουσικοκινητικά τραγούδια που αναπτύσσουν το λεξιλόγιο, την έκφραση τους και τον συντονισμό κινήσεων.
 • Εικαστικά με ποικίλους τρόπους.
 • Παιχνίδια αισθήσεων.
 • Ασκήσεις γυμναστικής με εξοπλισμό για της ηλικίας τους.
 • Παιδική λογοτεχνία ώστε να αναπτύξουν την φαντασία τους και να εξελίξουν δεξιότητες λόγου και επικοινωνίας.
 • Να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα τους και να τα διαχειρίζονται.
 • Να αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση μέσα από δραστηριότητες role playing.
 • Να ανακαλύπτουν τη φύση αποκτώντας σεβασμό προς αυτήν.
 • Να συνεργάζονται ομαδικά.
 • Να λειτουργούν με οργανωμένες ρουτίνες.
 • Να καλλιεργήδουν τη λεπτή τους κινητικότητα μέσω προσγραφικ΄ών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών.

Πάνω 10 χρόνια εμπειρίας παιδική φροντίδα και στον τομέα της ανάπτυξης

Παιδικός Σταθμός

2,5 ετών - 3,5 ετών
 • Παιδικό τμήμα Α (νήπια από 2,5 – 3 ετών)
 • Παιδικό τμήμα Β (νήπια από 3 – 3,5 ετών)

Παιδικά Τμήματα: Τα παιδιά αυτής ηλικίας με βάση σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους (Μέθοδος Project, Montessori,Reggio Emilia ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους μέσω του παιχνιδιού. Στόχος λοιπόν είναι να συνδυάζεται η διασκέδαση με τη μάθηση, ο πειραματισμός, η έκφραση των συναισθημάτων καθώς και η συνεργασία μεταξύ των συνομηλίκων μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που γίνονται καθημερινά. Τα παιδιά καλούνται να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες όπως:

 • Διαδραστικές δραστηριότητες με ποικιλία υλικών όπως νερό, ζυμάρι, χώμα, υλικά messy play κ.ά.
 • Μουσικοκινητικά τραγούδια που αναπτύσσουν το λεξιλόγιο, την έκφρασή τους και τον συντονισμό κινήσεων.
 • Εικαστικά με ποικίλους τρόπους.

 • Παιχνίδια αισθήσεων .

 • Ασκήσεις γυμναστικής με εξοπλισμό για της ηλικίας τους.

 • Παιδική λογοτεχνία ώστε να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να εξελίξουν δεξιότητες λόγου και επικοινωνίας.

 • Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και να τα διαχειρίζονται.

 • Να αναπτύσσουν τη ενσυναίσθηση μέσα από δραστηριότητες role playing.

 • Να ανακαλύπτουν τη φύση αποκτώντας σεβασμός προ αυτήν.

 • Να συνεργάζονται ομαδικά

 • Να λειτουργούν με οργανωμένες ρουτίνες.

 • Να καλλιεργήσουν τη λεπτή τους κινητικότητα μέσω προσγραφικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών.

 • Εφαρμογή αγωγή υγείας.

Συνειδητά χτισμένες περιοχές παιχνιδιού για την ανάπτυξη του παιδιού σας και την εκπαίδευση

Νηπιαγωγείο

4 ετών – 6 ετών
 • Τμήμα Νηπιαγωγείου (νήπια από 4 – 6 ετών)

Το Νηπιαγωγείο Umbrella καθορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ενώ το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων. Ακολουθείται το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με διαθεματικές προσεγγίσεις, βιωματικές δραστηριότητες και projects. Τα επιμέρους προγράμματα βασίζονται στην Ελληνική Γλώσσα, Φυσικές επιστήμες, Περιβαλλοντική Αγωγή, Μουσική Αγωγή, Μαθηματικά, Drama Therapy, Γυμναστική, Μπαλέτο, Tae Kwon Do, Εικαστική Αγωγή, Κουκλοθέατρο και Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα.

Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από:

 • Δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης.

 • Βιωματικές δραστηρίοτητες.

 • Δραστηριότητες ενσυναίσθησης.

 • Συμμετοχή σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς.

 • Συμμετοχή σε προγράμματα για το περιβάλλον και την αγωγή υγείας.

 • Επισκέψεις σε χώρους εργασίας, μουσεία, εκθέσεις και θεατρικές παραστάσεις.

 • Preschool Clubs.

 • Εποπτικό υλικό προετοιμασίας για το Δημοτικό

 • Έλεγχος Αναπτυξιακής Ωριμότητας πριν την μετάβαση στο Δημοτικό.

Στοχεύουμε:

 • Στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης.

 • Ανάπτυξη της έκφρασης μέσω λόγου, κίνησης, τέχνης, δραματοποίησης, μουσικής, χειροτεχνιών.

 • Ανάπτυξη και συναισθηματική ωριμότητα.

 • Συνεργατική μάθηση και ευκαιρίες για έρευνα.

 • Ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης της έκφρασης και της ανταλλαγής ιδεών.

 • Κατανόηση του εαυτού τους, να τον αγαπήσουν, να τον αποδεχτούν καθώς και τους γύρω τους.

 • Ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης, της κριτικής σκέψης και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Το Νηπιαγωγείο Umbrella εντάσσεται στα αδειοδοτημένα Εκπαιδευτήρια από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ παρέχονται προνόμια διευρυμένου ωραρίου, καλοκαιρινά τμήματα κτλπ…

Εξειδικευμένο προσωπικό για να προετοιμάσουμε το παιδί σας για το δημοτικό σχολείο

Απογευματινά τμήματα

Κατανοώντας τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, δημιουργήσαμε το απογευματινό μας τμήμα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους γονείς που δουλεύουν απογεύματα ή θέλουν ένα μικρότερο πρόγραμμα για την πρώτη επαφή των παιδιών τους με το σχολείο.

Με αυτό το τρόπο μπορούμε να έχουμε είτε ένα ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα (14.30 – 21.00), είτε ένα 4ωρο πρόγραμμα (16.00 – 20.00) έχοντας τις ίδιες ενασχολήσεις, εκπαιδευτικό και δημιουργικό πρόγραμμα με τα πρωινά τμήματα, είτε ακόμα λιγότερες ώρες, βάζοντας το παιδί μας σε μία ρουτίνα σχολείου ( ισχύει για φίξεις μετά της 15.00).

Έχοντας ωσ βάση τη δημιουργική απασχόληση, την ευχαρίστηση και το βιωματικό παιχνίδι, σε αυτές τις ηλικίες αποσκοπούμε με τα παιδάκια μας να γνωρίσουν τον εαυτό τους και το σώμα τους μέσα από το βιωματικό παιχνίδι και μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων, Με βάση σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους ( Μέθοδος Project, Montessori, Reggio Emilia) ανακαλύπτουν τον κόσμο γ΄ύρω τους μέσω του παιχνιδιού. Στόχος λοιπόν είναι να συνδυάζεται η διασκέδαση με τη μάθηση, ο πειραματισμός, η έκφραση τωβν συναισθημάτων καθώς και η συνεργασία μεταξύ των συνομηλίκων μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που γίνονται καθημερινά.

Σε ένα πιο ελεύθερο σε ρουτίνα πρόγραμμα, το απογευματινό τμήμα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως:

 • Διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια αισθήσεων με ποικιλία υλικών όπως νερό, ζυμάρι, χώμα κ.ά.
 • Αναγνώριση των συναισθημάτων τους και διαχείριση αυτών.
 • Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης μέσα από role playing.
 • Επαφή με τη φύση αποκτώντας σεβασμό προς αυτήν.
 • Συνεργασία και ομαδικότητα.
 • Μουσικοκινητική που αναπτύσσει το λεξιλόγιο, την έκφραση και τον συντονισμό κινήσεων.
 • Ασκήσεις γυμναστικής με εξοπλισμό της ηλικίας τους.
 • Εΐκαστικά με ποικίλους τρόπους και επαφή με την τέχνη.
 • Παιδική λογοτεχνία ώστε να αναπτύξουν την φαντασία τους και να εξελίξουν δεξιότητες λόγου και επικοινωνίας.
 • Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας μέσω προγραφικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών.
 • Εφαρμογή αγωγής υγείας.

Με προσοχή δημιουργήσαμε τις κατάλληλες υποδομές

ΚΔΑΠ

Εμπνευσμένο από τα παιδιά και φτιαγμένο με αγάπη για αυτά το «ΚΔΑΠ Umbrella» είναι το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών που ήρθε για να αλλάξει τον τρόπο που περνάνε τα παιδιά τον χρόνο τους μακριά από το σχολείο και από το σπίτι!

Δημιουργικές δραστηριότητες γεμίζουν ευχάριστα και παραγωγικά τον χρόνο που περνάνε τα παιδιά.

Θεατρικό παιχνίδι, Tae Kwon Do, Μικροί Επιστήμονες, Yoga kids, Γυμναστική, Μύθοι και Μυθολογία, Δημιουργική Γραφή, Μικροί Ζωγράφοι, Ρομποτική με LEGO, Μουσικοκινητική, Acro Kids, Zumba, Μοντέρνος Χορός, Εργαστήρι Κατασκευών, Κηπουρική, Master Chef Junior, Κουκλοθέατρο, Παιχνίδια στα Αγγλικά, Ομαδικά παιχνίδια στον κατάφυτο κήπο μας, είναι οι δημιουργικές δραστηριότητες που θα γνωρίσουν οι μικροί μας φίλοι.

Στόχος είναι τα παιδιά να ψυχαγωγούνται δημιουργικά και να διασκεδάζουν καθημερινά βάζοντας την φαντασία τους να δημιουργήσει.

Επικοινωνηστε μαζι μας

Θα θέλαμε να σε γνωρίσουμε
πχ. example@gmail.com