|   Ρωμανού 29, Περαία Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 239230 4366
 • Προανάγνωση και Προγραφή
 • Μαθηματικές έννοιες
 • Φυσικές επιστήμες
 • Μελέτη Περιβάλλοντος
 • Αγωγή υγείας
 • Φυσική Αγωγή
 • Εξοικείωση με Η/Υ
 • Κουκλοθέατρο
 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Αγγλικά
 • Γερμανικά
 • Εργαστήρι εικαστικών
 • Παιχνίδια συνεργασίας
 • Μουσικοκινητικά παιχνίδια
 • Θεατρικό παιγνίδι
 • Σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές
 • Εκδηλώσεις και γιορτές
 • Εξατομικευμένη ενημέρωση γονέων
 • Σχολείο για γονείς
 • Workshops με γονείς και παιδιά
 • Λαχανόκηπος και Θερμοκήπιο
 • Φάρμα μικρών ζώων
 • Ειδική αίθουσα ύπνου
 • Μπαλέτο
 • Μοντέρνος χορός
 • Baby yoga
 • Ασκήσεις ευφυίας
 • Θέατρο σκιών


Close Menu