|   Ρωμανού 29, Περαία Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 239230 4366

Στον παιδικό σταθμό Umbrella λειτουργούμε ως διεπιστημονική ομάδα. Ο κάθε συνεργάτης παίζει καθοριστικό ρόλο στην ομάδα μας και όλοι μαζί ακολουθούμε μία ολιστική προσέγγιση με βάση την ενσυναίσθηση απέναντι στο κάθε παιδί.

  • Καθημερινή παρουσία της έμπειρης Παιδιάτρου Φαρίνη Ευαγγελίας στον παιδικό σταθμό.
  • Λογοθεραπευτής – αξιολόγηση παιδιού και ενημέρωση γονέων.
  • Ψυχολόγος – Επισκέπτεται την κάθε τάξη εβδομαδιαίως όπου πραγματοποιεί παρατήρηση των παιδιών και ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες – Σχολείο για Γονείς.
  • Παιδοοδοντίατρος – αξιολόγηση και ενημέρωση γονέων – αγωγή υγείας στόματος.
  • Ημερίδες για γονείς για θέματα που άπτονται της υγείας του παιδιού.
  • Workshops με γονείς και παιδιά

Ενημέρωση γονέων:

Οι γονείς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ομάδας μας. Η επικοινωνία είναι εξατομικευμένη σε καθημερινή βάση, ενώ από την αρχή της χρονιάς έχουν οριστεί προγραμματισμένες ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις γονέων και παιδαγωγών.


Close Menu