τα τμηματα μας

Για ένα αληθινό προβάδισμα στην ζωή

Νηπιαγωγείο

4 ετών – 6 ετών
 • Τμήμα Νηπιαγωγείου (νήπια από 4 – 6 ετών)

Το Νηπιαγωγείο Umbrella καθορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ενώ το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων. Ακολουθείται το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με διαθεματικές προσεγγίσεις, βιωματικές δραστηριότητες και projects. Τα επιμέρους προγράμματα βασίζονται στην Ελληνική Γλώσσα, Φυσικές επιστήμες, Περιβαλλοντική Αγωγή, Μουσική Αγωγή, Μαθηματικά, Drama Therapy, Γυμναστική, Μπαλέτο, Tae Kwon Do, Εικαστική Αγωγή, Κουκλοθέατρο και Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα.

Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από:

 • Δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης.

 • Βιωματικές δραστηρίοτητες.

 • Δραστηριότητες ενσυναίσθησης.

 • Συμμετοχή σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς.

 • Συμμετοχή σε προγράμματα για το περιβάλλον και την αγωγή υγείας.

 • Επισκέψεις σε χώρους εργασίας, μουσεία, εκθέσεις και θεατρικές παραστάσεις.

 • Preschool Clubs.

 • Εποπτικό υλικό προετοιμασίας για το Δημοτικό

 • Έλεγχος Αναπτυξιακής Ωριμότητας πριν την μετάβαση στο Δημοτικό.

Στοχεύουμε:

 • Στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης.

 • Ανάπτυξη της έκφρασης μέσω λόγου, κίνησης, τέχνης, δραματοποίησης, μουσικής, χειροτεχνιών.

 • Ανάπτυξη και συναισθηματική ωριμότητα.

 • Συνεργατική μάθηση και ευκαιρίες για έρευνα.

 • Ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης της έκφρασης και της ανταλλαγής ιδεών.

 • Κατανόηση του εαυτού τους, να τον αγαπήσουν, να τον αποδεχτούν καθώς και τους γύρω τους.

 • Ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης, της κριτικής σκέψης και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Το Νηπιαγωγείο Umbrella εντάσσεται στα αδειοδοτημένα Εκπαιδευτήρια από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ παρέχονται προνόμια διευρυμένου ωραρίου, καλοκαιρινά τμήματα κτλπ…